Σχετικά με εμάς
 

Το πενταετές έργο LIFE NATURA THEMIS αφορά στην ποινική δίωξη εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απευθύνεται σε Δικαστές, Εισαγγελείς, Δικηγόρους, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και δημόσιες αρχές με προανακριτικές αρμοδιότητες. Ανάδοχος του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και εταίροι, το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών του ΥΠΕΝ, η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου. Η ανάγκη υλοποίησης του έργου προέκυψε από τη διαπίστωση ότι οι εισαγγελικές και προανακριτικές αρχές δεν είναι εξοικειωμένες με τις αρμοδιότητες και το καθεστώς προστασίας των προστατευόμενων περιοχών.

Βασικοί στόχοι του έργου LIFE NATURA THEMIS είναι:

  • Η συνειδητοποίηση εκ μέρους των φορέων ότι το περιβαλλοντικό έγκλημα είναι ένα ξεχωριστό πεδίο ποινικού δικαίου και ότι υπάρχει ατομική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας.
  • Η καλλιέργεια δεξιοτήτων σε προανακριτικούς υπαλλήλους, προκειμένου να προλαμβάνουν και να διώκουν αποτελεσματικά το περιβαλλοντικό έγκλημα και να προβαίνουν στην κατά το δυνατόν καλύτερη αποκατάσταση της ζημίας στο περιβάλλον.
  • Η διασφάλιση της ορθής χρήσης των περιβαλλοντικών πόρων και η προαγωγή της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής μέσα από την ορθή εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου.
  • Η ενημέρωση των κατοίκων των περιοχών NATURA 2000 για τις παράνομες δραστηριότητες στις περιοχές τους που προσβάλλουν την τοπική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την οικονομική τους πρόοδο.

Η υλοποίηση των ως άνω στόχων στηρίζεται στο πρωτογενές υλικό που για πρώτη φορά συγκεντρώνεται, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, μέσω δύο Παρατηρητηρίων Περιβαλλοντικού Εγκλήματος. Το υλικό είναι διαθέσιμο στο κοινό, στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου. Ο χάρτης περιβαλλοντικού εγκλήματος και οι τρεις οδηγοί για δικηγόρους, δικαστές και εισαγγελείς, και το ευρύ κοινό επιδιώκουν να διευκολύνουν τον προγραμματισμό και την άσκηση της ποινικής δίωξης.

 

 

© 2024 Themis, Inc.